Barte Interim

Lime Creations reclame en grafisch ontwerp Brielle

Wij hebben de website van Barte Interim voorzien van een frisse en nieuwe lay-out d.m.v. een WordPress template. Hannie kan deze website geheel zelf bijhouden. Nieuwe foto’s of nieuwe pagina’s toevoegen gaat met 1 klik op de knop.

Over Espejo-Coaching:

Hannie Barte is HR adviseur voor

• MKB bedrijven in verschillende branches. Daar waar men geen HR adviseur in dienst heeft.
• Een onderwijsorganisatie en een zorgstelling (plus 300 medewerkers).
• Ter aanvulling/ ondersteuning van afdeling HRM.

Daarnaast office support voor

• Raden van Toezicht
• Directeur-bestuurders
• Grote overleggen (DGO)
• Projecten
• Optimaliseren en professionaliseren van secretariaten

In overleg met de opdrachtgever wordt een opdracht geformuleerd en vastgelegd in een overeenkomst. Dan wordt een termijn en een tarief afgesproken. Het tarief is marktconform.

Voor wie?

Voor ondernemers die incidenteel of structureel een HR adviseur dan wel office support nodig hebben.

 

Kijk voor meer informatie: www.barte-interim.nl