Doors to Improvement

Lime Creations reclame en grafisch ontwerp Brielle

Samen met Ellen en Peter van Doors to Improvement hebben we een prachtige huisstijl gemaakt, die uitstraalde wat ze beiden wilden. Eén huisstijl, 2 personen.... Een prachtig mooi eindresultaat! Naast een logo, huisstijl en drukwerk, hebben we natuurlijk ook de webste mogen maken. De website is een full responsive WordPress website en kan geheel zelf bijgehouden worden door Ellen en Peter.

Over Doors to improvement

Doors to Improvement transformeert uw organisatie in een huis met kamers en deuren, die naar continue verbetering leiden.

Vanuit een Window of Opportunity kijken wij steeds naar het creëren van nieuwe kansen en naar dé gouden momenten, waarop uw organisatie die kan benutten om de door haar gewenste doelen te behalen.

Kamers, die uitdagen tot reflectie en creativiteit, die uw horizon verbreden en die helpen verder te kijken dan de vertrouwde omgeving, percepties en gedragingen. Deuren met talrijke manieren om uw organisatie en medewerkers naar verbetering te (bege)leiden.

Zo zullen wij ook uw organisatievraagstuk tegemoet treden en intern een klimaat van co-creatie tot stand brengen. Wij doen dat met passie en enthousiasme. Met de focus op zowel het collectieve als individuele resultaat zetten wij ons in om samen met u op uw organisatievraagstuk een duurzaam passend antwoord te geven.

Medewerkers en management zijn het kapitaal van uw organisatie. Zij hebben de ervaring, kennis en vaardigheden, ieder vanuit de eigen discipline om uw organisatie succesvol te maken. Zij zijn het die, met de juiste begeleiding, dat kapitaal snel lerend kunnen verrijken en op nieuwe manieren kunnen inzetten. Doors to Improvement zorgt voor structuur en vernieuwing bij het inventariseren van verschillende (strategische) opties en het maken van een breed gedragen keuze.

Via een grondige diagnose brengen we het daadwerkelijk onderliggende organisatievraagstuk samen met u in kaart. Vervolgens helpen we u een strategisch veranderplan ontwerpen gericht op de door uw organisatie te realiseren doelen. Daarbij letten wij ook nadrukkelijk op haalbaarheid: doelen en veranderplan moeten in elkaars verlengde liggen. Samen met uw management en medewerkers (bege)leiden wij uw organisatie naar een duurzame, vernieuwende manier van werken waarbij de gewenste resultaten worden behaald en talent de ruimte krijgt om te groeien.

Kortom: de harde en zachte kant van het ondernemen met elkaar verbinden!

Kijk voor meer informatie: www.doorstoimprovement.nl